Restaurant Anno54

Archives: december 2019

Restaurant Januari en Februari gesloten

Posted on

Zoals velen van u weten zijn wij op zoek naar opvolging. Naar het zich laat aanzien gaat dat nog wel even duren. Maureen loopt al jaren met slechte knieën en moet worden geopereerd. Het herstel zal nogal tijd in beslag nemen, dus hebben we ervoor gekozen dit in januari te laten doen. Anno54 gaat daarom in januari en februari dicht om vervolgens in maart met een enigszins aangepast concept weer open te gaan.